ΔΕΗ ΑΕ / ΔΥΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27, ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ)